Požární laboratoř

Požární laboratoř FireLAB se zaměřuje zejména na zkoušky v reálném měřítku (chování povrchových úprav, konstrukčních prvků nebo objektu jako celku při požáru), na hašení a chlazení vodní mlhou nebo evakuaci osob.

FireLAB nabízí unikátní zkušební zařízení, tzv. Room Corner Test pro zkoušení chování povrchových úprav stěn a stropů či jednotlivě hořících předmětů. Zařízení je uzpůsobeno na fyzikální a chemickou analýzu zplodin hoření včetně účinků toxicity.
V oblasti požárního inženýrství se FireLAB zabývá matematickým modelováním chování konstrukcí za požáru, dynamiky požáru, evakuace a nabízí expertní hodnocení požární bezpečnosti staveb.

Více informací:

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
+420 224 357 153
firelab [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

  • Velkorozměrové zkoušky s reálnými požárními scénáři v interiérových nebo exteriérových podmínkách

  • Stanovení třídy reakce na oheň zkouškou Room Corner Test; jedna velkorozměrová zkouška s plochou vzorku až 30 m² nahrazující sérii běžných malorozměrových zkoušek v případech, kdy nelze nebo není vhodné testovat výrobek v malém měřítku

  • Výpočty požární odolnosti konstrukcí a matematické modelování dynamiky požáru, hašení a evakuace osob

  • Vývoj a optimalizace stavebních prvků z hlediska požární bezpečnosti

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti požárního inženýrství 

Přístrojové vybavení

  • Požární komora (2,4 × 3,6 m / výška 2,4 m; zkušební plocha stěn / stropu: 23,0 / 8,6 m²)

  • Odsávací zvon a potrubí

  • Zápalný zdroj (regulovatelný plynový hořák o tepelném výkonu 1 až 300 kW)

  • Termočlánky, radiometry, rychlostní sondy, analyzátory O₂, CO a CO₂

  • Přístroje pro měření optické hustoty kouře a infračervenou spektrální analýzu zplodin hoření (tzv. FTIR)