Energetická resilience obcí

Registrační číslo projektu: 122D22200 7134
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Program Efekt
Řešitel na UCEEB: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Trvání projektu:  14.6.2017

V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy.

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od provozní ekonomiky po zajištění financování s využitím dotací a pomocí nástroje EPC, tedy financování energetických investic z úspor.

Seminář byl součástí EUSEW Energy Days 2017. Sborník z akce je ke stažení zde.