Energeticky aktivní lehký obvodový plášť

Registrační číslo projektu: TA04021195
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017
Partneři: Skanska, a.s.

Cílem projektu je vyvinout, otestovat, certifikovat a připravit pro sériovou výrobu dva inovativní prvky energeticky aktivního lehkého obvodového pláště budov. Fasádní modul LOP s hybridním fotovoltaicko-tepelným kolektorem a fasádní modul LOP s opticky selektivním odrazným rastrem. Energetické prvky budou navrženy jako součást standardizovaného prefabrikovaného konstrukčního systému průmyslového účastníka projektu Skanska.

V prvním roce projektu byla řešena struktura energeticky aktivního lehkého obvodového pláště integrujícího oba prvky, jak hybridní zasklený FVT kolektor, tak opticky selektivní odrazný rastr. Pro průmyslovou ochranu konstrukčního řešení integrace FVT kolektoru do LOP byl podán užitný vzor "Prefabrikovaný nerozbíratelný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy s integrovaným fotovoltaicko-tepelným kolektorem".

      

Byl vytvořen funkční vzorek "Opticky odrazný selektivní rastr pro fasádu" pro konstrukční řešení rastru v trojskle jako zasklívacím prvku určeném pro velkoformátové fasády. U vzorku byly proměřeny dvojrozměrné optické vlastnosti na specializovaném zařízení laboratoří UCEEB.

      

Byl vytvořen matematický model pro simulaci celoročního provozního chování hybridního FVT kolektoru ve fasádě a v energetickém systému budovy. Matematický model byl implementován do simulačního prostředí TRNSYS jako type 223 - "Detailed model of glazed liquid PVT collector".

    

Podrobný popis modelu zde.

 

Poděkování

Projekt TA04021195 je řešen s finanční podporou TA ČR.