Envilop

Lehký obvodový plášť na bázi dřeva

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

Envilop je lehký obvodový plášť na bázi dřeva, byl navržen v rámci projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Může sloužit jako náhrada tzv. Boletických panelů, užívaných od šedesátých let dvacátého století. Dále také pro novou výstavbu budov s nenosným obvodovým pláštěm, typicky menších občanských staveb.

Envilop může sloužit jako náhrada tzv. Boletických panelů, užívaných na budovách od šedesátých let dvacátého století po střední a východní Evropě.

Koncept Envilopu je chráněn užitným vzorem „Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva“, číslo přihlášky PUV 2013-28513 Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Licence k výrobě systému Envilop bude nabídnuta ve veřejné soutěži během léta 2015. Budoucí výrobce získá veškeré projekční podklady, výsledky akreditovaných zkoušek a technickou podporu ze strany UCEEB.

Více: http://www.uceeb.cz/envilop/?lang=cs