Fotovoltaická lavička

  • Jsme hrdým technologickým partnerem fotovoltaické lavičky společnosti Full CapaCity.
  • Solární lavička CapaSitty představuje veřejností vítané využití obnovitelných zdrojů a ostrovních systémů. Kromě odpočinku poskytuje bezdrátové připojení k internetu a umožňuje nabíjet mobilní zařízení pomocí USB konektoru nebo zcela bez kabelu prostřednictvím indukce. Zároveň monitoruje kvalitu ovzduší. Všechny své funkce zajišťuje díky solární energii.
  • Prototyp lavičky jsme zrealizovali podle návrhu designérky Zuzany Jirkalové z Fakulty architektury ČVUT.
  • „Společnost Full CapaCity nás oslovila s nabídkou, abychom se stali technologickým partnerem solární lavičky. My jsme velmi rádi poskytli naše unikátní know-how a přispěli dobré věci, “ řekl ředitel UCEEB Lukáš Ferkl. Realizace lavičky pro nás znamenala úzkou spolupráci dvou skupin: odborníků přes fotovoltaické systémy a kompozitní materiály.
  • Tým Tomáše Vlacha vytvořil originální formu z laminovaných desek a odlil základ lavičky ze speciální směsi vysokohodnotného betonu, který vyvinula Magdalena Novotná na Fakultě stavební ČVUT z lokálních surovin tak, aby byl použitelný pro různorodé aplikace, jakou bezpochyby lavička je. „Mechanické vlastnosti tohoto betonu umožňují, aby korpus lavičky měl tloušťku pouhých 36 mm, což by z běžného betonu nebylo možné,“ dodává Magdalena.
  • Fotovoltaický panel osadil Pavel Hrzina.
  • „Design lavičky vyžadoval pohledovou kvalitu betonu, proto nebylo možné použít výztužná vlákna, která by povrch znehodnocovala. Přestože se jedná o vysokohodnotný beton, jeho tahová pevnost bez vláken by tak nebyla dostatečná. Proto jsme použili jen jednu vrstvu běžné betonářské výztuže. Tloušťka betonu svým zásaditým prostředím zajistí její dostatečnou ochranu proti korozi a tudíž dlouhou životnost korpusu lavičky. V dalším vývoji betonového korpusu solární lavičky si klademe vyšší cíle, plánujeme využít technické textilie z moderních materiálů, jako jsou uhlík či alkalivzdorné sklo. Tyto pevnější a odolnější materiály nepodléhají korozi, tloušťku betonu by bylo možné dále zmenšovat, lavička by byla lehčí a tím pádem snáze transportovatelná,“ říká Tomáš.
  • Betonový korpus jsme osadili nejmodernějším solárním panelem o výkonu 150 W. Do lavičky zabudovali baterii s kapacitou 110 Ah. Díky ní lavička nějaký čas funguje, i když zrovna nesvítí slunce. Z baterie je možné nabíjet mobilní zařízení přes dva USB konektory nebo bezdrátově pomocí indukce. Součástí lavičky je i vestavěný GSM LTE modem, který přijímá a dál přes wi-fi router zdarma šíří signál. V lavičce je i zařízení monitorující čistotu ovzduší, takzvaný „kanárek“, který vyvinuli studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT.

bakalářská práce z FA ČVUT Zuzany Jirkalové

www.capasitty.com