Inteligentní budovy

Registrační číslo projektu: ED3.1.00/13.0283
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP VaVpI)
Řešitel na UCEEB: David Fotter, DiS.
Trvání projektu: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015

Projekt (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/13.0283), který již třetím rokem realizuje tým pracovníků Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT díky finanční podpoře tzv. preseed aktivit z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ze státního rozpočtu.

Celkové výdaje projektu: 33.466.881 Kč (28.446.848,85 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5.020.032,15 Kč ze státního rozpočtu ČR)

Hlavním cílem projektu je rozšířit existující struktury podpory transferu technologií na ČVUT o vyčleněnou součást, která bude působit v rámci UCEEB a umožní stabilní a efektivní podporu výzkumníků a konzistentní rozvoj inovačního potenciálu nově vybudovaného centra.

Na začátku projektu v lednu 2013 stálo šest nadějných technologií, které prošly zatěžkávací zkouškou. Tým pro podporu komercializace v UCEEB vyhodnocoval společně s výzkumníky v rámci Proof of Concept potenciál jednotlivých technologických řešení pro uvedení na trh. Na konci této fáze v prosinci 2013 vybral projektový tým čtyři nejslibnější technologie, z nichž u tří pokračuje příprava na komercializaci v rámci projektu a v jednom případě již bylo možné přípravu ukončit a zahájit finální jednání se zájemcem o komercializaci. Touto pionýrskou technologií je Prediktivní řízení velkých budov (angl. MPC), tj. o unikátní kombinaci hardwarového a softwarového řešení, které umožňuje dosáhnout energetických úspor pouhou regulací ve vazbě na predikci vnějších změn bez dalších investic do stavebních úprav. Pouze dvě výzkumné aktivity byly zcela ukončeny, když se neprokázal jejich tržní potenciál.

UCEEB nyní hledá komerční partnery pro komercializaci tří technologií:

Je jedním z klenotů UCEEB. Jednotka na bázi organického Rankinova cyklu umožňuje využít a de facto recyklovat odpadní teplo pro výrobu elektrické energie s výstupním výkonem cca 3 kW. Tým doktora Maščucha již podal patentovou přihlášku na klíčový komponent zařízení a nyní čeká na udělení dvou užitných vzorů. Tým pro podporu komercializace spolu s vědci nyní hledá cesty k oslovení komerčního partnera, který ve spolupráci s UCEEB dokáže dostat ORC jednotky do běžné komerční distribuce. V říjnu 2014 technologie lákala zájemce na veletrhu Renexpo v německém Augsburgu. Dlouhodobě UCEEB plánuje komercializaci příbuzné ORC technologie i pro jiné výkonové kategorie. www.uceeb.cz/wave

Tým pod vedením dvojice profesorů Hájka a Tywoniaka dokázal v průběhu projektu představit již několik prototypů prefabrikovaného panelu na bázi dřeva. Kombinace nejlepších materiálů, integrovaných oken a atraktivního dřevěného vzhledu s možností osadit solární panely či ventilační prvky přináší unikátní řešení například pro stavby osazené tzv. boletickými panely. Komercializace má proběhnout podle plánu po dokončení všech certifikací na konci června 2015. Tým již v loňském roce obdržel prestižní ocenění za „inovaci roku“ od Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Dosud má UCEEB zapsaný jeden užitný vzor. Vedle toho již proběhla řada prezentací lehkého obvodového pláště např. na veletrhu Dřevostavby či na konferenci Průmyslová ekologie a v zahraničí na frankfurtské IEECB‘14.
www.uceeb.cz/envilop

  • Multifunkční stavební materiál

Nabízí atraktivní řešení dvou problémů v oblasti stavebnictví. Na jedné straně roste poptávka po levných a odolných materiálech, na straně druhé stojí velké průmyslové podniky, které vedle stavebních dílců produkují i objemný odpad v podobě cihelného prachu. Tým pod vedením profesora Černého prokázal možnost využití tohoto „odpadu“ ve stavebních směsích, které naleznou uplatnění ve výrobě vibrolisovaných směsí pro zahradní architekturu, dlažby nebo obklady. Podařilo se tak zkombinovat požadavky stavebního trhu i současné nároky na environmentálně přínosná řešení. Výzkumníci již získali na tuto technologii užitný vzor. Ke stažení leták Cihelný prach.

 

ORC Jižní fasáda - testování Envilopu Jižní fasáda - testování Envilopu Tým ORC Detail ORC