Jste zde

Mezinárodní granty

 

  • POWERSKIN+ - Vysoce pokročilá modulární integrace izolačních, energii generujících a skladujících systémů pro nebytové budovy
  • SPARCS - Udržitelná, energeticky plusová a uhlíkově neutrální společenství 
  • RESINDUSTRY – Obnovitelné zdroje energie v průmyslu

  • LC DISTRICTS – Přechod na nízkouhlíkové obce za podpory regionálních programů
  • SmartREx -  Chytrá malá města: výměna osvědčených postupů s důrazem na efektivní spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem
  • FINERPOL - Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov
  • MORE-CONNECT - Vývoj a pokročilé prefabrikace inovativních, multifunkčních prvků obvodového pláště pro modulární dovybavení a připojení
  • EURL3A - European Real Life Learning Lab Alliance