Mikroelektrárna WAVE

WAVE přinese na trh teplo a elektřinu jen za cenu paliva

Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu. Na základě pozitivních zkušeností nyní její tvůrci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT připravují spuštění maloseriové výroby. Na trh ji uvede firma Damgaard Consulting.

Oproti ostatním kotlům je mikroelektrárna WAVE v současnosti jediným dostupným zařízením, jehož pořízení se za dobu životnosti díky úsporám energie zaplatí. „V konečném důsledku pak budou mít uživatelé teplo a elektřinu jen za cenu paliva“, říká vedoucí týmu tvůrců Jakub Maščuch. Že to nejsou jenom plané sliby, dosvědčil ostrý provoz v Mikolajicích na Opavsku, kde zařízení zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Jako topivo slouží dřevěné pelety, po úpravách však nevadí ani štěpka horší kvality.  

Mikroelektrárna WAVE navíc dokáže fungovat i nezávisle na distribuční síti, má řadu automatizovaných funkcí a je prakticky bezúdržbová. Potvrzují to i slova mikolajického starosty Martina Krupy: „Za jednu z hlavních výhod považuji to, že se nám díky automatizaci snížila potřeba přítomnosti obsluhy téměř na nulu. Navíc se jedná o soběstačný systém, který není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě. Tuto skutečnost pozitivně přijali hlavně u jednotky hasičů. Dalším významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení zimního ovzduší v obci.“

Po desetiletém vývoji splnily výsledky pilotního testování očekávání realizačního týmu. Jeho vedoucí Jakub Maščuch k tomu řekl: „Mikroelektrárna dosahuje hranice 80% celkové provozní účinnosti. Autorizované měření emisí potvrdilo dosažení limitů splňujících požadavky pro Ekodesign, který budou muset od roku 2020 splňovat všechny kotle. Na zařízení, která požadavky splňují už teď, lze navíc čerpat kotlíkové dotace.“    

Jako další krok proto připravuje ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností Damgaard Consulting spuštění malosériové výroby výkonnější verze zařízení, která dosáhne 120 kW tepelného a 6 kW elektrického výkonu a přinese významně lepší ekonomickou efektivitu.   

Další příspěvky:

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky

ikroelektrárna WAVE 120 zahájila zkušební provoz

Mikroelektrárna WAVE splňuje nejpřísnější emisní limity

Mikroelektrárna WAVE je opět mezi finalisty soutěže E.ON Energy Globe

WAVE přinese na trh teplo a elektřinu jen za cenu paliva

Mikroelektrárna WAVE dodávající elektřinu i teplo míří na trh

Jak je to nyní s mikroelektrárnou WAVE? Několik postřehů z jejího vývoje

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT SE PYŠNÍ DVĚMA TITULY ČEEP 2015, KTERÉ ZÍSKALO ZA MIKROELEKTRÁRNU WAVE A MOISTURE GUARD

Domácnosti si mohou samy vyrábět elektřinu z biomasy. Přelomový vynález pokřtil také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek!