Organický Rankinův cyklus (ORC)

  • JAK TO FUNGUJE

Organický Rankinův cyklus (ORC) není na poli techniky žádnou novinkou, historie sahá do konce 19. století. Funguje to na stejném fyzikálním principu jako tepelné oběhy v konvenčních elektrárnách a teplárnách. Zásadním rozdílem je ale použitá pracovní látka pro pohon turbín, kde u klasických bloků používáme vodu, ale u ORC se využívá vlastností organických látek (chladiva, silikonové oleje atp.).

  • PROČ ORGANICKÁ LÁTKA

Organické látky mají výrazně nižší výparné teploty, proto se dají nasadit na recyklaci tepelné energie o nižších teplotách. Tato energie by se v tradičních zařízeních již efektivně využít nedala. ORC to ale dokáže, proto je vhodnou technologií pro lepší energetické využití paliva.

  • NAŠE KONCEPCE

Náš tým přišel s jedinečnou konstrukcí zařízení, které umožňuje nízkou investiční náročnost i odlišný přístup k zákazníkovi. ORC jednotky, jež lze v současnosti vidět na světovém trhu, často vznikly derivováním technologie z velkých chladírenských zařízení (ORC cyklus je v principu „obrácená lednička“). To sice dokáže ušetřit vývojovou práci, ale uvedená příbuznost provozní vlastnosti zařízení dost omezuje. Běžně komerčně dostupná zařízení jsou často dodávána jako výrobky „na míru“, proto jsou obvykle ceny zařízení natolik vysoké, že není efektivní investice realizovat.

Naše koncepce se od začátku soustředí na návrh technologie ORC malého výkonu, na sériově vyráběné jednotky pro koncové zákazníky. Snaží se vyvinout jednoduché, mobilní zařízení, které bude možno do čtyř týdnů dodat, zprovoznit a užívat.

  • APLIKACE

O teple, které by se ještě před pár lety zcela automaticky vypustilo do ovzduší, se dnes začíná uvažovat jako o hodnotné surovině. Takže všude tam, kde je přebytek nevyužívané tepelné energie, je možné nasadit ORC systémy. Aplikační spektrum je tedy široké – od energetiky a průmyslu až po domácí recyklaci tepla.

Víc zde.