Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT (POSTDOC)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/30.0034
Poskytovatel: projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.
Trvání projektu: 1. 1. 2012 - 30. 9. 2015

  • Cíle projektu

Podpora vytváření kvalitních výzkumných týmů

Podpora intersektorální mobility

Zapojování pracovníků týmů do činnosti mezinárodních sítí a do projektů mezinárodní spolupráce.

V rámci UCCEB jsou do projektu zapojeni dva zahraniční postdoci, kteří byli přijati na základě výběrového řízení:

  • Ing. Branislav Korenko Ph.D. (Slovensko), Téma práce: Sensors and sensor systems for buildings (na projektu 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014)
  • Dr. Partha Sarkar (Indie), Téma práce: Non-destructive testing of buildings, building structures and materials

Jejich mentorem je prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a vedoucí prací Ing. Jan Včelák, Ph.D.

Oba postdoci se v roce 2014 aktivně účastnili konferencí, publikovali svoji činnost. V průběhu prosince2014 se vrátili ze tříměsíčních stáží. Ing. Korenko absolvoval stáž v Německu - Fiber Optics Departmnet of the Leibniz Institute of Photonic Technology, u prof. Hartmuty. MSc. Sarkar absolvoval stáž v Indii - CSIR - National Metallurgical Laboratory, u Dr. Amitava Mitry. Nyní se MSc. Sarkar věnuje další práci na svém projektu. V květnu 2015 se zúčastnil konference IEEE International Magnetics Conference v Číně a získal diplom za nejlepší presentaci. V červenci 2015 se aktivně zúčastní dvou prestižních konferencí ve Španělsku - IWMW 2015 a ICM2015.