Rekonstrukce škol - spolupráce Buštěhradu a UCEEB

Na jaře 2015 obdržel Buštěhrad grant Ministerstva financí ČR na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. S grantovou žádostí pomáhalo městu Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, které se od začátku své existence aktivně zapojuje do lokálního dění v oblasti udržitelné výstavby. Spolupráce univerzitního centra a buštěhradské radnice bude probíhat i v dalších fázích projektu - při přípravě a zpracování energetického i stavebně konstrukčního konceptu.

Cílem rozšíření školy je vybudování čtyř nových učeben včetně zázemí pedagogů a rozšíření a zvýšení kapacity jídelny. Součástí dispozičních úprav by mělo být také vybudování víceúčelového prostoru pro setkávání s rodiči žáků, pro prezentaci školní činnosti, školní představení atd.  Prostory budou bezbariérové, předpokládá se propojení nové a staré budovy a také návaznost na školní zahradu, která bude více využita pro výuku i družinu. Důraz při rekonstrukci školy se klade na lepší kvalitu vnitřního prostředí: stínění v letním období, systém mechanického větrání atd. Zároveň se UCEEB zabývá konceptem efektivního hospodaření s energiemi a zdroji a využitím obnovitelných zdrojů energie, které může být významným edukativním prvkem jak pro žáky, tak pro rodiče a může významně přispívat ke zvýšení povědomí o oblasti, kterou se naše univerzitní centrum zabývá.

Součástí rekonstrukce bude i energetická sanace školy. Chceme navrhnout účinnější regulaci, případně integraci prvků využívajících obnovitelné zdroje energie s cílem využít lépe potenciál modernizované kotelny. Odpadní teplo z provozu kuchyně a jídelny i z větracího vzduchu tak bude rekuperací znovu využito, což také sníží potřebu energie.

Důležitou součástí koncepčního řešení jsou úvahy o využití kapacity školy, až odezní vrchol demografické křivky. Veškeré stavební úpravy budou provedeny  tak, aby v budoucnu umožnily maximální variabilitu bez nutnosti zásahu do nosných konstrukcí. Zároveň by měly provozní úpravy umožnit využití prostor pro mimoškolní aktivity zájmových spolků a sdružení v Buštěhradu a okolí.

V současnosti shromažďujeme podklady pro formulaci zadání projektu. Jeho součástí je také snaha o širší zapojení všech, kterých se změny týkají. Koncem dubna se setkáme s pedagogy a zaměstnanci školy. Žáci i jejich rodiče budou mít možnost formou papírových a elektronických dotazníků formulovat náměty pro rekonstrukci. Dále se setkáme se zástupci zájmových spolků v Buštěhradě, oslovíme i obyvatele blízkého okolí stavby.

V květnu a červnu 2015 jsme uspořádali architektonický workshop na ideový návrh rekonstrukce. Výsledky workshopu byly představeny veřejnosti a budou sloužit jako podklad pro zadání vlastní projektové dokumentace. Samotné projektové práce byly zahájeny v létě 2015, na podzim bude probíhat územní a stavební řízení a výběr dodavatele stavby. Vlastní realizace proběhla v polovině roku 2016, hlavní stavební práce proběhly o prázdninách tak aby v září 2016 mohl být zahájen provoz v nových učebnách.

http://www.zsbustehrad.cz/

Jan Růžička