Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratele a distribuční sítě

Registrační číslo projektu: TJ02000187
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  RNDr. Vladislav Martínek
Trvání projektu: 1.3.2019 - 28.2.2021
Partneři: AERS s.r.o.

 

V rámci projektu budeme mapovat energetické potřeby průmyslových provozů. Na základě znalosti těchto profilů, tarifů energií a požadavků na kvalitu sítě budeme hledat pomocí simulací způsoby řízení akumulátorů jako balančního energetického prvku. Bude též uvažována možnost využití lokálního obnovitelného zdroje (fotovotlaika) pro zajištění vlastní částečné soběstačnosti a jeho vliv (pozitivní i negativní) na lokální síť.

Pomocí simulací bude navržen vhodný řídicí algoritmus provozu baterií s ohledem na požadavky provozovatele baterií a distribuční soustavy. Zvolený algoritmus bude ověřen na reálném systému v průmyslovém podniku. Vybrané výsledky budou publikovány na konferencích a v odborných časopisech