Střešní okna nové generace

Registrační číslo projektu:   TH01021120
Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky 
Trvání projektu:  1. 6. 2015 - 31. 5. 2018
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Jan Tywoniak CSc.
partneři: SLAVONA, s.r.o.

Prvky pro přirozené osvětlení podstřešních prostor, nejčastěji střešní okna a střešní světlíky, patří dlouhodobě k nejslabším místům obálky budovy. Budou navrženy a ve variantách ověřeny střešní transparentní prvky nové generace (střešní okna, světlíky) s rámy vyrobenými z projektem vyvinutých a ověřených tyčových plných profilů z tvrzeného plastu, homogenních nebo kompozitních. Budou nalezeny a ověřeny možnosti jeho povrchových úprav odolávajících mechanickému i klimatickému zatížení. Nové transparentní prvky s integrovanými funkcemi budou mít poloviční až čtvrtinový prostup tepla oproti současné praxi, sníží riziko přehřívání podstřešních prostor na zanedbatelnou úroveň a budou eliminovat potřebu chlazení. Pracnost při osazování na stavbě by se měla snížit až na polovinu.
Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního zákoníku).

Na základě výsledků projektu byl vytvořen funkční vzorek: 

Střešní okno s rámem z tvrzeného pěnového polystyrenu

Střešní okno je sestaveno z rámu okna, střešního křídla a osazovacího rámu. Střešní křídlo je tvořeno zasklívací jednotkou s tepelně izolačním trojsklem, osazenou do sklolaminátového profilu. K rámu okna je křídlo připevněno pomocí kyvného kování. Rám je vyroben z tvarovaných profilů, vyrobených z tvrzeného pěnového polystyrenu z důvodu minimalizace tepelného toku přes rám. Tato samostatná jednotka okna je osazena do tepelně izolačního límce – osazovacího rámu, který je kotven do konstrukce střechy. Osazovací rám je tvořen z nosných prvků – dřevěných hranolů připevněných přes vložky z tvrzeného pěnového polystyrenu k rámu okna. Převážná část osazovacího rámu je tvořena z extrudovaného polystyrenu. Tato nenosná část zajišťuje napojení na tepelně izolační souvrství střechy s minimalizací tepelných mostů. Okno má vnější rozměry (rám okna) 1285 x 985  (rozměry v mm).

Katalog detailů je dostupný zde

 

Na řešení se dále podílejí: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, PhD., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Projekt TH01021120 je řešen s finanční podporou TA ČR programu EPSILON.