Vzduchotechnická jednotka s termoelektrickým chlazením a ohřevem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012468
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1.7.2018 - 30.10.2020
Partner: Korado a.s.

Projekt se zabývá vývojem jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Navrhovaný koncept jednotky umožňuje čerstvý vzduch chladit nebo ohřívat a je tudíž vhodná pro větrání v budovách kde je vhodné upravovat teplotu čerstvého vzduchu. Jednotka využívá inovativní konstrukci složenou z pasivní a aktivní modulární části a umožňuje tak zároveň zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Tento fakt vede k úsporám energií v budovách.