Jste zde

Smart Cities

Zaměřujeme se na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou Smart Cities nebo Smart Regions, které přispívají ke zvyšování kvality života, posílení adaptability ve městě a šetření životního prostředí. 

UCEEB poskytuje podporu a služby svým klientům v každé z těchto fází projektů: mapování - koncept - návrh - realizace. Máme odborníky ze všech oborů, kterých se výstavba týká - od architektury přes urbanismus, stavební materiály, energetiku, technické zařízení budov, po psychologii a biomedicínu. Jsou vždy podle potřeb součástí týmu zpracovatelů.

 

 

Nabízíme know how pro chytrá opatření v následujcích oblastech:

 • Participativní plánování a komunikační strategie projektů
 • Nové zdroje a chytré energetické sítě pro rozvoj měst
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Efektivní využívání energií, včetně ORC pro rekuperaci tepla
 • Inteligentní pouliční osvětlení
 • Hodnocení budov, certifikace udržitelnosti staveb
 • Inteligentní budovy, prediktivní řízení a micro-grids
 • Ochrana proti hluku v urbanizovaném prostředí
 • Mikroklima v městském prostředí
 • Hospodaření s vodou ve městě, zelené střechy a fasády
 • Asistivní technologie a telemedicína

 

Dále nabízíme

 • školení a organizujeme odborné semináře.

 

Reference

 

Chcete-li vědět více, prosím, kontaktujte nás.

Ing. Mgr. Michal Kuzmič

e: michal [dot] kuzmic [at] uceeb [dot] cvut [dot] cz

m: +420 773 070 447