Jste zde

Strategie centra

„ČVUT UCEEB je respektovaným výzkumným centrem usilujícím o trvale udržitelný rozvoj ve stavitelství a souvisejících oborech. 

Propojováním nových znalostí napříč obory přispíváme k uplatňování výsledků výzkumu a vývoje přínosných pro jednotlivce, společnosti i životní prostředí."

Vize a mise UCEEB, 2017

Strategická témata

  • Výzkum a vývoj mezinárodní úrovně
  • Silná pozice v České republice
  • Meiznárodní i národní spolupráce

Naše hodnoty

  • Inovace
  • Spolupráce
  • Moudrost
  • Nezávislost
  • Spolehlivost