Jste zde

Materiály a konstrukce budov

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Robert Jára, Ph.D.
  • Zabýváme se výzkumem a vývojem materiálů a konstrukcí za běžné teploty i za požáru. Předmětem výzkumu a vývoje jsou především nízkoenergetické materiály, materiály z obnovitelných zdrojů (především ze dřeva) a keramických recyklátů pro využití ve stavebních konstrukcích. Vyvíjíme multifunkční a inovativní materiály (např. hydrofilní minerální vlny) a podporujeme jejich praktické využívání ve stavebnictví. V rámci materiálového výzkumu a vývoje se zaměřujeme i na intervenční techniky na bázi nanotechnologií (mikroskopie, mikromechanika včetně využití nanoindentoru).
  • Náš výzkum probíhá za podpory řady přístrojových zařízení. Například pro měření sorpce vody, měření vlhkosti a tepelné vodivosti materiálů. Máme k dispozici statické a dynamické testovací zařízení pro zátěžové zkoušky vzorků s výškou až 6 m a klimatický komorový systém pro zkoušení konstrukcí a materiálů za různých teplotně-vlhkostních podmínek (společně s RP1). V analytické laboratoři pro nedestruktivní zkoušení jsou k dispozici přístroje pro zjišťování vlastností dřeva  a především rastrovací elektronový mikroskop (ESEM) s ultravysokým rozlišením pod 0,5 nm.

Ke stažení

Přístrojové vybavení

  • Rastrovací elektronový mikroskop FEG s vysokým rozlišením, s EDS, WDS a EBSD detektory, včetně rozsáhlé databáze krystalografických dat
  • Iontová argonová leštička a Iontový ultramikrotom
  • Optický polarizační mikroskop se sadou objektivů EC Plan Neo-fluar, jak pro procházející, tak i pro odražené světlo
  • 3D binokulární mikroskop s vysokým rozlišením
  • Automatické lapovací zařízení pro preparaci nábrusů a tenkých výbrusů – včetně příslušenství a Dělící zařízení pro vzorky pevných materiálů
  • Nanoindentor s regulací teplotní zátěže "on-line"