Jste zde

Monitoring a řízení inteligentních budov

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.

Věnujeme se návrhem senzorových sítí, vývojem  speciálních senzorů a celých senzorových systémů včetně zpracování signálů a dat. Navrhujeme elektronické přístroje a ovládací prvky. Naše pracoviště disponuje vybavením pro návrh, realizaci a ladění elektronických a senzorových systémů a Rapid prototyping 3D tiskovým centrempro tisk funkčních vzorků, obalů elektroniky a elektromechanických součástí.

Zaměřujeme se na  monitorováním/ diagnostiku budov ve vazbě na zdroje energie a technické systémy budovy. Zabýváme se sledováním a modelováním dlouhodobého chování uživatelů v budovách a jeho vlivy na  řízení systémů větrání, vytápění a chlazení ve vazbě na matematický model budovy (tvorba a identifikace modelu).

Vyvíjíme databázové systémy pro uchovávání a prezentaci dat z budov a průmyslových procesů. Snažíme se o optimalizaci energetické spotřeby budov pomocí maximálního uplatnění obnovitelných zdrojů a optimálního chování budovy vzhledem k distribuční soustavě. Implementujeme systémy pro adaptaci spotřeby energií dle stavu a ceny energie z vnější energetické sítě či dostupných obnovitelných zdrojů.

Zabýváme se testováním komponent hybridních solárních systémů a akumulace, analýzou chování energetických systémů a jejich kompatibilitou s distribuční sítí, vývojem prvků prediktivního řízení a komplexním návrhem energetiky fotovoltaických zdrojů a inteligentní akumulace.

Výsledky/ produkty

Systém pro kontinuální monitoring vlhkosti

www.moistureguard.cz

Monitorování mechanického namáhání konstrukcí z lepeného lamelového dřeva

 

Předpověď energie vyrobené
fotovoltaickými elektrárnami

www.pvforecast.cz