Jste zde

Monitoring a řízení inteligentních budov

Vedoucí týmu: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.

Vedoucí RP5

Telefon: 777 078 403,224 356 751
Laboratoř
fotovoltaických
systémů
a energetiky
Laboratoř
vláknové
optiky
Laboratoř
elektronických
systémů

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 • Zabýváme se návrhem senzorových sítí, vývojem  speciálních senzorů a celých senzorových systémů včetně zpracování signálů a dat. Navrhujeme elektronické přístroje a ovládací prvky.
 • Naše pracoviště disponuje vybavením pro návrh, realizaci a ladění elektronických a senzorových systémů a Rapid prototyping 3D tiskovým centrempro tisk funkčních vzorků, obalů elektroniky a elektromechanických součástí.
 • Zaměřujeme se na  monitorováním/diagnostiku budov ve vazbě na zdroje energie a technické systémy budovy.
 • Zabýváme se sledováním a modelováním dlouhodobého chování uživatelů v budovách a jeho vlivy na  řízení systémů větrání, vytápění a chlazení ve vazbě na matematický model budovy (tvorba a identifikace modelu).
 • Vyvíjíme databázové systémy pro uchovávání a prezentaci dat z budov a průmyslových procesů.
 • Snažíme se o optimalizaci energetické spotřeby budov pomocí maximálního uplatnění obnovitelných zdrojů a optimálního chování budovy vzhledem k distribuční soustavě.
 • Implementujeme systémy pro adaptaci spotřeby energií dle stavu a ceny energie z vnější energetické sítě či dostupných obnovitelných zdrojů.
 • Zabýváme se konstrukcí hybridních solárních systémů.
 • Navrhujeme systémy prediktivního řízení s využitím inteligentní akumulace energie a jejího opětovného využití.
 • Dlouhodobě se zabýváme nedestruktivní diagnostikou stavebních i jiných materiálů.
 • Naše pracoviště vybaveno zemním GPR radarem (inspekce stavebních pozemků, vyhledávání dutin a prasklin, archeologický průzkum), magnetickým scannerem (magnetický průzkum), a špičkovou termovizní technikou ke zjišťování tepelných vlastností budov, ale i testování výkonových ztrát strojů a jiných komponent.

Ke stažení

Přístrojové vybavení:

 • Laboratoř pro návrh, realizaci a ladění elektronických a senzorových systémů
 • 3D tiskové centrum pro tisk funkčních vzorků, obalů elektroniky a elektromechanických součástí
 • Ground penetrating radar pro inspekci stavebních prvků, archeologický průzkum, průzkum komunikací, vyhledávání dutin
 • Thermal imaging camera – termovizní systém pro sledování energetických zařízení, biologických procesů, inspekci obvodových pláštů budov
 • Sestava pro diagnostiku a inspekci budov
 • Hybridní solární systém pro vývoj systémů na optimalizaci energetického chování budov
 • Sestava přístrojů pro vývoj senzorů na bázi optických vláken FBG

Výsledky/ produkty

Systém pro kontinuální monitoring vlhkosti

www.moistureguard.cz

Monitorování mechanického namáhání konstrukcí z lepeného lamelového dřeva

 

Předpověď energie vyrobené
fotovoltaickými elektrárnami

www.pvforecast.cz
georadar termokamera 3D tiskárna Dům U9 fotovoltaika střecha