Architekturní a slavnostní osvětlení v kontextu historických budov a prostranství

Registrační číslo: DH23P03OVV039
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Řešitel: Lenka Maierová
Zahájení: 01.03. 2023
Ukončení: 31.12. 2027
Partneři: FSv ČVUT

Projekt je zaměřen na péče o kulturní dědictví, o budovy a území s historickými hodnotami.  Vzniká v reakci na rychle se zvyšující počet realizací osvětlení fasád historických objektů, které často nerespektují genius loci daného prostoru. Cílem projektu je stanovení vhodných parametrů, přiměřených pro osvětlování historických objektů v kontextu možností současné osvětlovací techniky a požadavků na energetické úspory a ochranu životního prostředí. Tyto poznatky budou shrnuty v metodice, jejíž vznik podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Současně vyjádřilo zájem o její využití v praxi státní památkové péče, např. pro potřeby vydávání závazných stanovisek v oblasti památkové péče, pro potřeby odvolacích a přezkumných řízení v oblasti památkové péče apod.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Ministerstva kultury v rámci programu NAKI III.