ARV – Klimaticky pozitivní cirkulární komunity (CPCC)

Registrační číslo: GA no. 101036723
Poskytovatel: Evropská komise – Horizont 2020
Řešitel: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2025
Partneři: Norwegian University of Science and Technology, Architects Council of Europe, Technical University of Denmark, Danfoss AS, ENFOR AS, Project Zero, EURAC Research, SINTEF, Palma City Council, IBAVI, Catalonia Institute for Energy Research, METROVACESA, University of Applied Sciences Utrecht, Housing Europe, Buro de Haan, Center Denmark/EU Digital Innovation Hub Sønderborg Andelsboligforening, Green Digital Finance Alliance, Stichting Bo-Ex ‘91, RC Panels, Utrecht University, Municipality of Utrecht, Bos Installatiewerken B.V., iWELL, MEX Architects B.V., Mitros Stichting Portaal, Municipality of Karvina, Dolomiti Energia Habitech, University of Trento, Politecnico of Turindi Torino, Oslobygg KF, NanoPower, AIGUASOL

Vizí projektu ARV je přispět k rychlému a rozsáhlému zavedení klimaticky pozitivních cirkulárních komunit (CPCC), v nichž se lidem bude dařit a budou prosperovat po celé generace.
Celkovým cílem je demonstrovat a ověřit atraktivní, odolná a cenově dostupná řešení pro CPCC, která výrazně urychlí hloubkové energetické renovace a zavádění energetických a klimatických opatření ve stavebnictví a energetice.
K dosažení tohoto cíle bude projekt ARV využívat novou koncepci spočívající v kombinaci 3 koncepčních pilířů, 6 demonstračních projektů a 9 tematických oblastí.
Třemi koncepčními pilíři jsou integrace, cirkularita a jednoduchost. Integrace v ARV znamená propojení lidí, budov a energetických systémů prostřednictvím spoluvytváření více zúčastněných stran a využívání inovativních digitálních nástrojů. Oběhovost v ARV znamená systematický způsob řešení oběhového hospodářství prostřednictvím automatizovaného využívání LCA, digitálních logbooků a materiálových bank. Jednoduchost v ARV znamená, aby řešení byla snadno pochopitelná a použitelná pro všechny zúčastněné strany, od výrobců až po koncové uživatele.
Těchto 6 demonstrací jsou projekty regenerace měst v 6 lokalitách po celé Evropě:

    Oslo v Norsku
    Sønderborg v Dánsku
    Karviná v České Republice
    Utrecht v Nizozemsku
    Palma de Mallorca ve Španělsku
    Trento v Itálii

Byly pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly různá evropská podnebí a kontexty a vzhledem k jejich vysokým ambicím v oblasti environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti. Konkrétně se zaměřují na renovaci sociálního bydlení a veřejných budov. Dohromady předvedou více než 50 inovací na více než 150 00 m2 budov.
Devět tematických oblastí je zaměřeno na:

1) Efektivní plánování a realizace CPCC,
2) Zapojení občanů, životní prostředí a pohoda,
3) Udržitelná re(design) budov
4) Výrobní a stavební pracovní postupy šetrné ke zdrojům,
5) Integrované obnovitelné zdroje a skladování,
6) Energetický management a flexibilita,
7) Monitorování a hodnocení,
8) Obchodní modely, finanční mechanismy, politika a využívání,
9) Komunikace, šíření informací a oslovování zúčastněných stran.

V projektu ARV je 35 partnerů, kteří zastupují celý hodnotový řetězec v oblasti stavebnictví a energetiky.
Projekt je financován z iniciativy Green Deal a spadá do rámcového programu EU Horizont 2020.
Webové stránky projektu najdete zde.


ARV_concept-1.png
Obrázek 1: Koncepce ARV se 6 demonstračními projekty Climate Positive Circular Communities jedoucími na vlně renovace (3 vlny obsahující pilíře integrace, cirkulace a jednoduchosti) podporované různými zúčastněnými stranami, které spolupracují na inovacích v 9 tematických oblastech.