Asistivní technologie na míru

Nabídka služby

Spolupracujeme s firmami, obcemi i veřejnými zadavateli ve třech oblastech:

  • Lidé a inovace

Pomáháme firmám i veřejným institucím vytvářet kvalitní a uživatelsky přívětivé služby nebo technologie. Zaměřujeme se zejména na oblast sociálních a zdravotních služeb, chytré domácnosti a systémy, telemedicínu, asistivní technologie a IoT. Než se služba nebo technologie zavede, je třeba ověřit, jestli ji lidé rozumí a skutečně potřebují. Projdeme s vámi celý proces od výzkumu, přes návrh až po testování řešení.

  • Lidé a speciální budovy

Na základě výzkumu potřeb a chování pomáháme navrhovat uživatelsky přívětivé budovy. Specializujeme se na budovy přizpůsobené zdravotnímu hendikepu, speciálnímu účelu či službě. Jedná se například o upravené bydlení, zdravotní a sociální provozy, pečovatelské domy, chráněná bydlení apod. Společně s uživateli / provozovateli definujeme funkce jednotlivých prostor a navrhujeme nebo inovujeme jejich technické a prostorové vybavení. Jsme součástí mezioborového pracoviště, a proto umíme do projektu zapojit například energetiky a další odborníky na budovy.

  • Lidé a technologie

Pomáháme nejen firmám zhodnotit jejich službu či produkt z hlediska přívětivosti k uživatelům, nadřazeným systémům a provozovateli. Laboratoř personalizované telemedicíny umožňuje instalaci nejrůznějších technologií a systémů do prostředí reálného bytu. Naším cílem je zhodnotit aktuální stav a produkt přeměnit na kvalitní, přívětivý a udržitelný.

Kontaktní osoba

Ing. Vít Janovský