Asistivní technologie na míru

Nabídka služby

Spolupracujeme s firmami, municipalitami i veřejnými zadavateli ve třech oblastech:

  • Lidé a inovace

Pomáháme firmám i veřejným institucím vytvářet kvalitní a uživatelsky přívětivé služby nebo technologie. Zaměřujeme se zejména na oblast sociálních a zdravotních služeb, chytré domácnosti a dohledové systémy, telemedicínu, asistivní technologie a IoT. Než se služba nebo technologie zavede, je třeba ověřit, jestli ji lidé rozumí a skutečně potřebují. Projdeme s vámi celý proces od výzkumu, přes návrh až po pilotní nasazení a stanovení evaulvace. Téma není omezeno na oblast asistivních technologií, ale je otevřeno i pro automatizaci, senzoriku, kvalitu vnitřního prostředí či jiné obory z portfolia UCEEB. 

  • Lidé a speciální budovy

Na základě výzkumu potřeb a chování pomáháme navrhovat uživatelsky přívětivé budovy. Specializujeme se na budovy přizpůsobené zdravotnímu hendikepu, speciálnímu účelu či službě. Jedná se například o upravené bydlení, zdravotní a sociální provozy, pečovatelské domy, chráněná bydlení apod. Společně s uživateli / provozovateli definujeme funkce jednotlivých prostor a navrhujeme nebo inovujeme jejich technické a prostorové vybavení. Jsme součástí mezioborového pracoviště, a proto umíme do projektu zapojit například energetiky a další odborníky na budovy a jejich technické vybavení např. světla, senzorika, řízení.

  • Lidé a technologie

Pomáháme nejen firmám zhodnotit jejich službu či produkt z hlediska přívětivosti k uživatelům, nadřazeným systémům a provozovateli. Laboratoř personalizované telemedicíny (speciální modulární byt postaven na inteligentní elektroinstalaci) umožňuje instalaci nejrůznějších technologií a systémů do prostředí reálného bytu, který může simulovat rezidenční bydlení či speciální pobytové provozy zdravotně-sociálního charakteru. Může se jednat o speciální pomůcky, vybavení, systémy či nábytek pro lidi se sníženou soběstačností či hendikepem, ale i novinky pro běžné uživatele. Téma není omezeno na oblast asistivních technologií, ale je otevřeno i pro energetiku či jiné obory z portfolia UCEEB. . Naším cílem je zhodnotit aktuální stav a produkt přeměnit na kvalitní, přívětivý a udržitelný.

Kontaktní osoba

Ing. Vít Janovský