Atraktivní obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku

Registrační číslo: TL01000555
Poskytovatel: TA ČR - Program ÉTA
Řešitel: Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2018
Ukončení: 31.03. 2021

Hlavním cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku pro české obce, která navrhne konkrétní a realistická opatření pro dlouhodobé zvyšování kvality veřejných prostranství. Metodika vyjde ze studie vztahu atraktivity prostranství a kvality života v obci a bude kombinovat metody urbanismu, sociologie a sociální psychologie. Metodika popíše, jak funkce prostranství ovlivňují naplnění potřeb obyvatel a jaké technologické prvky zvýší kvalitu života. Metodika umožní obcím (1) efektivně využít roli moderních technologií při analýze potřeb a plánování prostranství, (2) pochopit vztah technologie k veřejnému prostranství, (3) metodika zohlední specifika sídel v okolí metropole a vliv demografické proměny struktury obyvatelstva. Výstupy projektu budou vytvořeny do 3 let od zahájení projektu.