Atraktivní obec

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v reakci na poptávku po jednoduchém postupu, který umožní typicky menším obcím plánovat podobu prostranství s ohledem na potřeby obyvatel a aktuální technologické možnosti, vytvořilo Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí. 
Menším obcím chybí zázemí, kterým disponují větší města. Ta jsou mimo jiné sídly orgánů státní správy v přenesené působnosti (ORP, obce s pověřenými obecními úřady). Oproti menším obcím mají tedy při zvelebování veřejných prostranství oporu v odborných i personálních kapacitách těchto orgánů. Proto jim chybí základní informace o náročnosti celého procesu, o možnostech pořízení různých typů studií i zkušenosti s formulací zadání.   Tyto informace obsahuje právě zmíněná Metodika. 

S ohledem na cílovou skupinu, zástupce malých obcí, je psaná srozumitelným jazykem a je doplněná různými grafickými schématy i inspirativními příklady. Hlavním výstupem projektu je certifikovaná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí, která má jejich zástupce provést procesem přípravy. Cílem metodiky není zástupce obcí vzdělat, udělat z nich odborníky na územní plánování a participativní design. Cílem je vytvořit z nich rovnocenné partnery pro odborníky, kteří mají vizi, umí zvážit základní výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělají informovaná rozhodnutí.

O výsledku

Metodika je dostupna zdarma ke stažení na webových stránkách www.atraktivniobec.cz.

Dále jsou nabízeny služby, které s touto problematikou souvisí a které vyplývají ze zjištění a doporučení uvedených v publikaci: 

  • Vzdělávací aktivity pro plánování veřejných prostranství - https://www.uceeb.cz/atraktivniobec
  • Formulace zadání proměny veřejných prostranství - https://www.uceeb.cz/atraktivni-obec-formulace-zadani-promeny-verejnych-prostranstvi