Biomasa v kombinované výrobě elektřiny a tepla

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, PhD.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu

 

Cílem projektu je navrhnout a otestovat systém pro využití odpadního tepla z biomasy (bioodpadů) a připravit systém ke komercializaci. Po realizaci projektu bude zvýšena hodnota know-how prostřednictvím provedené demonstrace. Globálním cílem vývoje v oblasti ORC (organický Rankinův cyklus) na ČVUT je zpřístupnit výhody vlastní výroby elektřiny co nejširšímu okruhu uživatelů. Ti se pak budou moci snadno stát vlastníky vlastních elektráren a účastnit se připravované systémové změny elektroenergetiky směrem ke konceptu tzv. Smart Grids.