Chytrá malá města: výměna osvědčených postupů s důrazem na efektivní spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem

Registrační číslo: 7F16039
Poskytovatel: Fondy EHP a Norska 2014 - 2021
Řešitel: Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D.
Zahájení: 01.03. 2017
Ukončení: 30.04. 2017
Partneři: Western Norway Research Institute (WNRI)

Výzkum technologií a konceptů využitelných pro chytrá města je oblast, která se stále vysokým tempem vyvíjí, a to jak v České republice, tak v Norsku. Největší slabinou současného stavu je často nedefinované nebo zcela chybějící propojení výzkumných institucí a měst. To platí především v případě malých měst. Norská města jsou v zavádění konceptu chytrých měst celosvětově na prvních příčkách, nicméně je stále zapotřebí vytvářet nové modely spolupráce tak, aby se vývoj konceptů Smart City stal ještě efektivnějším.

Hlavním cílem navrhovaných aktivit je posílit spolupráci mezi WNRI a ČVUT (konkrétně Univerzitním centrem energeticky efektivních budov – UCEEB) prostřednictvím sdílení znalostí a osvědčených postupů v šíření výsledků výzkumu v oblasti chytrých měst mezi výzkumnými organizacemi a městskými samosprávami. Obě instituce sdílejí společná výzkumná témata v oblasti chytrých malých měst a obě úzce spolupracují s obcemi pod 20 000 obyvatel.

Projekt umožní rozvoj společného návrhu projektu H2020 do výzvy EE-09 zaměřeného na politiku energetických úspor veřejného sektoru. Zároveň dojde k výměně know-how obou institucí v oblasti malých chytrých měst, jelikož obě již mají s projekty v tomto tématu zkušenost.

Česká verze zprávy pro české municipality je ke stažení zde:

závěrečná zpráva projektu SmartREX

Anglická verze zprávy pro české municipality je ke stažení zde:

– final report SmartREX