Circular WEEEP (Návrh a testování politik pro snížení, opravu, obnovu a opětovné použití odpadu z elektrických, elektronických zařízení a plastů ve střední Evropě)

Registrační číslo: CE0100183
Poskytovatel: EU ERDF – Interreg Central Europe
Řešitel: Michal Tobiáš
Zahájení: 21.08. 2023
Ukončení: 21.08. 2026

Cílem projektu Circular WEEEP je podpora a zefektivnění sběru a recyklace elektro odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jeho opětovného použití prostřednictvím pilotních projektů v EU.

Partneři ze 7 regionů Evropské unie (z České republiky, Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska, Chorvatska a Slovinska), pod vedením ČVUT UCEEB, budou v průběhu realizace projektu mapovat rozdílné nastavení podpor a procesů při nakládání s elektroodpady v EU. Cílem projektu je vytvořit jednotnou transnacionální strategii pro oblast centrální Evropy s možnou replikací i v ostatních regionech EU, s důrazem na zvýšení povědomí o způsobech a podporách v oblasti elektroodpadu.

Partneři v průběhu projektu vyvinou společnou strategii pro nakládání s elektroodpady a zvýšení povědomí o způsobech a procesech recyklace a opětovného využití, která bude zmapována v 6 akčních plánech otestovaných 5 inovativními pilotními projekty:
  • WEEE design
  • WEEE collect /market
  • WEEE social
  • WEEE lives
  • WEEE aware
 
Akční plány a pilotní projekty budou podporovat zavádění rozsáhlých řešení a vytváření dlouhodobých závazků pro nadnárodní spolupráci pro společné nakládání s elektroodpadem a šíření povědomí o procesech s tím spojených.

Projekt Circular WEEEP je podpořen z programu Interreg Central Europe financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je spolufinancován účastníky.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, stepanka.holeckova@cvut.cz nebo michal.tobias@cvut.cz.