Creating Actionable Futures

Registrační číslo: 101056946
Poskytovatel: Evropská komise program Horizont Evropa
Řešitel: Tomáš Vácha
Zahájení: 01.05. 2022
Ukončení: 30.04. 2025
Partneři: Norwegian University of Science and Technology

Projekt postaví přechod ke klimatické neutralitě do centra pozornosti městských aktérů. Podpoří Misi Evropské komise pro klimaticky neutrální a chytrá města a platformu NetZeroCities při navrhování a zavádění klimatických městských smluv na základě poznatků ze tří "sandboxových měst" CrAFt (Bologna, Praha, Amsterdam) a "70 referenčních měst" zapojených do testování a sdílení znalostí společně s kulturními, uměleckými a kreativními odvětvími, vlastníky a nájemci nemovitostí a občany a komunitami. V rámci projektu bude vydán balíček pokynů, který bude obsahovat nejméně 160 modelů, nástrojů, příkladů nebo příběhů spolupráce v oblasti místní správy. To bude podpořeno metodikou pro hodnocení dopadu „NEB“ intervencí, která pomůže městům využívat hodnoty inkluzivity, estetiky a udržitelnosti a spoluvytvářet pozitivní a inkluzivní směřování ke klimaticky neutrální budoucnosti, a to pro občany a komunity, s nimi a jimi, tím, že podporuje zavádění modelů kolaborativní místní správy inspirovaných NEB.