Digitalizace a automatizace výrobních procesů energeticky efektivních montovaných dřevostaveb

Registrační číslo: FW03010555
Poskytovatel: TA ČR - Program TREND
Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2024

Hlavním cílem projektu je výrazně zvýšit efektivitu výroby prefabrikovaných dřevostaveb pomocí digitalizace výrobních procesů, zvýšení stupně automatizace a zavedení systému řízení výroby na základě reálných dat z provozu v souladu s principy Průmyslu 4.0.

Zvýšená efektivita povede k výraznému zkrácení doby od prvního setkání s klientem po kompletaci jeho domu a k výrobním úsporám díky výrazně lepšímu využití výrobních zdrojů. Tyto synergické efekty přinesou výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na domácím trhu i v zahraničí.

Vylepšení proběhnou napříč celým výrobním procesem:

  • digitalizace komunikace s klientem,
  • cenotvorba pomocí digitálního modelu,
  • povolování staveb v BIM,
  • digitální propojení návrhu a výroby,
  • digitalizace řízení výroby,
  • přizpůsobení produktů automatizace.