Digitalizace ve stavebnictví

Hlavní výzkumný okruh

Stavebnictví je jedním z nejkonzervativnějších technických oborů s malou mírou zavádění digitálních inovací a relativně nízkou produktivitou a efektivitou oproti ostatním odvětvím. Současná doba však přináší řadu nových požadavků a výzev, které není možné řešit tradičními metodami.

Do popředí se tak dostávají nové technologie a postupy, zejména v oblasti digitalizace, umělé inteligence anebo strojového učení, které přispějí ke zvýšení efektivity a zavádění inovací do procesů ve stavebnictví v rámci hodnotového řetězce, tj. od výroby stavebních materiálů přes návrh, realizaci, užívání a provozování stavby až po její likvidaci. Digitalizace ve stavebnictví mimo jiné přinese požadované úspory energií, emisí škodlivin i nákladů, zvýšenou kvalitu nebo bezpečnost.

Podílíme se na vytváření standardu digitálních modelů budov (BIM), které využíváme jako podklad pro multikriteriální analýzy a optimalizace staveb. Vytváříme výpočtové nástroje pro modely budov pro optimalizace návrhů z hlediska úspor energií nebo i komplexního hodnocení kvality budovy. Zabýváme se koncepty digitálních dvojčat, propojováním digitálních modelů budov, jejich elementů a automatizované robotické výroby prefabrikovaných stavebních prvků.

S digitalizací pracujeme i v oblasti energetiky budov a územních celků, kde se mimo jiné zabýváme novými generacemi chytrých sítí, řízením distribuce a dodávek energií i flexibilitou. Zabýváme se vývojem algoritmů a modelů pro prediktivní řízení budov a regulaci systémů TZB, včetně nástrojů pro automatickou detekci chyb.
Zabýváme se také vývojem a aplikací elektronických a senzorových systémů pro monitoring budov a diagnostiku stavebních konstrukcí a materiálů. Řešíme možnosti integrace a využití bezdrátových rozhraní i technologií internetu věcí pro různé aplikace ve stavebnictví.  
V budoucnu předpokládáme stále rostoucí podíl automatizace a prefabrikace ve stavebnictví a vzhledem ke komplikovanosti novodobých staveb a legislativním požadavkům i rostoucí tlak na konzistentní a efektivní práci s daty. Naším cílem je maximálně využít tyto přicházející technologie a podpořit jimi šetrnou výstavbu a udržitelnou energetiku budov ve střední Evropě.

Aktuality

Pomocí digitalizace zrychlíme výrobu montovaných dřevostaveb

Výstupy společného projektu ČVUT UCEEB a firmy RD Rýmařov nazvaného Automation4Timber umožní výrazně zkrátit dobu od prvního kontaktu s...

Naše čidla střeží před vlhkostí největší slovinskou dřevostavbu

Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...

Zabýváme se využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé...

Naše čidla dostávají nové funkce

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vylepšuje podle požadavků zákazníků senzory pro měření kvality vnitřního...

Výsledky