doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 355 429
E-mail: litos@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jiří Litoš v roce 1997 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor technologie staveb, a v roce 2006 získal tamtéž doktorát v oboru fyzikální a materiálové inženýrství, od roku 2011 je docentem. Od roku 1999 je zaměstnán v Experimentálním centru FSv ČVUT jako vědecký pracovník, od roku 2013 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a od roku 2014 je vedoucím akreditované laboratoře OL181 FSv EC a ČVUT UCEEB.