doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Vedoucí výzkumného oddělení Materiály a konstrukce budov
Telefon: +420 224 354 758
E-mail: kuklik@fsv.cvut.cz
ORCID

Petr Kuklík působí na ČVUT jako pedagogický a vědecký pracovník od roku 1973. Je zpracovatelem odborných knih a publikací o dřevěných konstrukcích a též patentů a užitných vzorů. Je zapojen do činnosti technických normalizačních komisí na národní i mezinárodní úrovni a zpracovatelem evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Pod jeho vedením bylo obhájeno 11 doktorských prací PhD. V současnosti přednáší dřevěné konstrukce na Fakultě stavební a vede oddělení materiálů a konstrukcí v UCEEB. Je řešitelem a spoluřešitelem národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. Je předsedou Dřevařské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů.