doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

E-mail: vladimir.mozer@cvut.cz

Vladimír Mózer absolvoval Dřevařskou fakultu Technické univerzity ve Zvoleně, kde v roku 2006 získal titul Ing. v oboru požární ochrana a v roku 2010 titul PhD. v oboru ochrana osob a majetku se zaměřením na plynná hasiva. Následně do roku 2012 působil ve Fire Protection Association (Spojené království) a do roku 2020 na Žilinské univerzitě. Od roku 2020 působí jako docent na Fakultě stavební ČVUT v Praze se zaměřením na požární inženýrství, dynamiku požáru a požární riziko. Členem FireLAB je rovněž od roku 2020 a věnuje se zejména měření požárních parametrů materiálů a výrobků a toxicity zplodin jejich hoření. Je vedoucím pracovní skupiny ISO TC92 SC4 Fire Safety Engineering WG10 Fire Risk Assessment.