Dokončili jsme nástroj pro zkvalitňování veřejné výstavby

Aktualita, 15.07.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Národní sítí Zdravých měst (NSZM) ČR vyvinulo webový nástroj pro podporu zadávání kvalitních a udržitelných veřejných stavebních projektů, který bude představen v září 2021.

Nový webový nástroj provede uživatele procesem přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Obsahuje vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe.

Výstupy z projektu s názvem „Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech“ poslouží k obohacení metod navrhování budov, tvorby a ustálení spolupráce mezi různými vědními disciplínami a povede ke zkvalitnění služeb, které ČVUT UCEEB nabízí obcím v rámci smluvního výzkumu. Nástroj bude veřejně přístupný a měl by proto přispívat ke kultivaci stavebního prostředí v České republice. Rovněž může inspirovat nebo obohatit praxi dalších mezioborových týmů, které se zabývají veřejnou výstavbou. Manuál bude rovněž šířit NSZM a pomůže tak vytvořit poptávku na straně obcí. 

Web bude představen v rámci semináře 16. září 2021 v 13 hodin. Pozvánka na tuto akci bude brzy zveřejněna. Zájemci o účast mohou psát již nyní na adresu tomas.vacha@cvut.cz.