Dokončujeme metodiku plánování veřejných prostranství

Aktualita, 29.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje pro zástupce malých obcí jednoduchý postup, který jim umožní plánovat podobu prostranství s ohledem na potřeby obyvatel a aktuální technologické možnosti. Práce na metodice se chýlí ke konci a projekt se ještě před koncem letošního roku přehoupne do fáze publikování a propagace výsledků prostřednictvím seminářů a workshopů.

Laboratoř udržitelné výstavby ČVUT UCEEB dokončuje certifikovanou Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí, která má jejich zástupce provést procesem přípravy a zadávání územních nebo urbanistických studií veřejných prostranství. Cílem není z představitelů obcí udělat experty na územní plánování a participativní design, ale vytvořit z nich rovnocenné partnery pro odborníky, kteří mají vizi, umějí zvážit základní výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělají informovaná rozhodnutí.

Metodiku představíme 1. prosince 2020 na online semináři MĚSTO a DEVELOPER - společné výzvy a příležitosti, po kterém proběhne panelová diskuze s hosty z různých odborností. V roce 2021 plánujeme pořádat workshopy pro zástupce obcí.

Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ÉTA. Aplikačním garantem je Středočeské inovační centrum.