Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení

Registrační číslo: TJ01000412
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Martin Hataj
Zahájení: 01.09. 2017
Ukončení: 31.08. 2018
Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Mendlova Univerzita v Brně

Dřevěné spojovací prostředky jsou výhodné (nejen) při opravách dřevěných konstrukcí z mechanického, funkčního a estetického hlediska. Absence normativních podkladů pro bezpečný návrh jejich použití je na trhu ve srovnání s ocelovými spojovacími prostředky diskvalifikuje. Cílem je během řešení projektu experimentálně otestovat statisticky dostatečně široký soubor vzorků a chování prvku také numericky modelovat. Vznikne tak soubor dat, který bude sloužit jako podklad pro normativní zařazení dřevěného kolíku. Tento soubor bude obsahovat údaje o únosnosti a tuhosti dubového kolíku pro návrh dle teorie mezních stavů tak, jak jej v současnosti vyžadují české stavební předpisy, především EC 5. Součástí bude i popis dlouhodobého chování v různých podmínkách okolí.