Elektronová mikroskopie a mikroanalýza

Výzkumný tým
Tým elektronové mikroskopie a mikroanalýzy disponuje laboratoří s kompletním vybavením pro přípravu vzorků jak pro elektronovou, tak pro optickou mikroskopii.

Zaměřujeme se na zkoumání topologie, morfologie, chemické, strukturní a fázové složení materiálů popř. určení jejich krystalové orientace. Probíhá zde řada vědecko-výzkumných aktivit v rámci spolupráce s akademickou obcí a průmyslem.

Hlavní aktivity týmu

  • Zařizujeme kompletní materiálovou analýzu - stanovujeme morfologii povrchu, morfologii částic, chemické složení a určujeme krystalovou strukturu materiálů.
  • Připravujeme vzorky pro optickou a elektronovou mikroskopii (transmisní i rastrovací).
  • Provádíme kvalitativní a kvantitativní analýzu chemického složení vzorků pomocí rentgenové mikroanalýzy (EDS/WDS).
  • Stanovujeme fázového složení materiálů a struktury, krystalové orientace a fázového složení materiálů pomocí EBSD.
  • Zhotovujeme 3D mikrofotografie na optickém mikroskopu.
  • Měříme na polarizačním mikroskopu v procházejícím i odraženém světle.

Vybavení

Rastrovací elektronový mikroskop se Schottkyho katodou FEG SEM Merlin, Energiově-disperzní spektrometr (EDS), Vlnově-disperzní spektrometr (WDS), Difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD), Skenovací transmisní detektor (STEM). Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/skenovacielektronovymikroskop.jpeg
Přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů a výrobků.  Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/optickemikroskopy.jpeg
Přesná dělící pila, lapovací stroj, automatická metalografická bruska, vakuová komora pro odplynění vzorků, elektrolytická leštička, iontová leštička, přístroj na nanášení tenkých vrstev (uhlík, zlato).Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/pripravna.jpeg

 

Detailní micro / nano analýza různých typů materiálů. Laboratoř disponuje kompletním vybavením pro přípravu vzorků jak pro elektronovou, tak pro optickou mikroskopii. Laboratoř je zaměřena na zkoumání topologie, morfologie, chemické, strukturní a fázové složení materiálů, popř. určení jejich krystalové orientace.Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/DSC_1581copy.jpg