Elektronová mikroskopie a mikroanalýza

Výzkumný tým
Zaměřujeme se na zkoumání topologie, morfologie, chemického a fázového složení a na určení krystalografické orientace. 

Tým elektronové mikroskopie a mikroanalýzy disponuje řádkovacím elektronovým mikroskopem, který je vybaven několika typy detektorů – „klasickým Everhart-Thornley“ detektorem vhodným pro topografické zobrazení povrchu vzorku, dále in-lens detektorem sekundarních elektronů určeným pro vysoko rozlišovací snímky (znázornění nano-objektů), energiově selektivním detektorem zpětně odražených elektronů (EsB), který je vhodný pro zobrazení materiálového kontrastu, a úhlově selektivním detektorem zpětně odražených elektronů (AsB4) pro zobrazení krystalografického kontrastu. Posledním detektorem pro zobrazování je segmentový detektor pro transmisní elektrony.

Dále je mikroskop vybaven dvěma mikroanalytickými spektrometry a jedním detekrorem – energiově dispersním spektrometrem (EDS), vlnově disperzním spektrometrem (WDS) – určenými pro chemickou mikroanalýzu a detektorem difraktovaných zpětně odražených elektronů pro stanovení krystalografické orientace a fázového složení materiálu. Disponujeme i vybavením pro korelativní mikroskopii, kdy totožné místo na vzorku můžeme analyzovat stereomikroskopem s 3D zobrazováním, polarizačním mikroskopem a řádkovacím elektronovým mikroskopem. Laboratoř je vybavena přístroji pro přípravu nábrusů, výbrusů a vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii.

Provádíme jak servisní, tak experimentální měření.

Hlavní aktivity týmu
  • Zařizujeme kompletní materiálovou analýzu - stanovujeme morfologii povrchu, morfologii částic, chemické složení a určujeme krystalovou strukturu materiálů.
  • Připravujeme vzorky pro optickou a elektronovou mikroskopii (transmisní i rastrovací).
  • Provádíme kvalitativní a kvantitativní analýzu chemického složení vzorků pomocí rentgenové mikroanalýzy (EDS/WDS).
  • Stanovujeme fázového složení materiálů a struktury, krystalové orientace a fázového složení materiálů pomocí EBSD.
  • Zhotovujeme 3D mikrofotografie na optickém mikroskopu.
  • Měříme na polarizačním mikroskopu v procházejícím i odraženém světle.

 

Vybavení

Rastrovací elektronový mikroskop se Schottkyho katodou FEG SEM Merlin, Energiově-disperzní spektrometr (EDS), Vlnově-disperzní spektrometr (WDS), Difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD), Skenovací transmisní detektor (STEM). Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/skenovacielektronovymikroskop.jpeg
Přesná dělící pila, lapovací stroj, automatická metalografická bruska, vakuová komora pro odplynění vzorků, elektrolytická leštička, iontová leštička, přístroj na nanášení tenkých vrstev (uhlík, zlato).Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/pripravna.jpeg

 

Detailní micro / nano analýza různých typů materiálů. Laboratoř disponuje kompletním vybavením pro přípravu vzorků jak pro elektronovou, tak pro optickou mikroskopii. Laboratoř je zaměřena na zkoumání topologie, morfologie, chemické, strukturní a fázové složení materiálů, popř. určení jejich krystalové orientace.Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/DSC_1581copy.jpg

Přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů a výrobků.  Tymyfoto/Elektronovamikroskopieamikroanalyza/optickemikroskopy.jpeg