Energetická koncepce

Nabídka služby

Připravujeme strategie efektivního využití energií.

Navrhujeme jak krátkodobé koncepce, které striktně pracují s ekonomickými parametry již běžně využívaných technologií, tak dlouhodobé plány, jež naopak uvažují, jak se může energetika vyvíjet v delším časovém horizontu. Naši klienti se díky tomu mohou připravit na různé budoucí scénáře.

Jsme schopni posoudit i unikátní technologie a procesy, které ještě nejsou na trhu, případně prozatím nemají příznivé ekonomické parametry, ale v budoucnu by mohly být významné. Jsou to například:

 • elektromobilita,
 • vodíkové hospodářství,
 • palivové články,
 • systémové služby při výrobě elektřiny,
 • specifické způsoby využití odpadního tepla,
 • velkoprostorová úložiště tepla.
 
Strategie jsme schopni připravit pro prakticky jakýkoliv typ provozu:
 • větší obytné soubory,
 • obce a města jako celek,
 • sítě centrálního zásobování teplem,
 • výrobní areály s převahou technologických spotřeb energií,
 • administrativní budovy a areály.

Kontaktní osoba

Ing. Petr Mydlil