Energetická koncepce

Nabídka služby

Připravujeme strategie efektivního využití energií. Navrhujeme jak krátkodobé koncepce, které striktně pracují s ekonomickými parametry již běžně využívaných technologií, tak dlouhodobé plány, jež naopak uvažují, jak se může energetika vyvíjet v delším časovém horizontu. Naši klienti se díky tomu mohou připravit na různé budoucí scénáře.
Jsme schopni posoudit i unikátní technologie a procesy, které ještě nejsou na trhu, případně prozatím nemají příznivé ekonomické parametry, ale v budoucnu by mohly být významné. Jsou to například:

 • elektromobilita
 • vodíkové hospodářství
 • palivové články
 • systémové služby při výrobě elektřiny
 • specifické způsoby využití odpadního tepla
 • velkoprostorová úložiště tepla
 
Strategie jsme schopni připravit pro prakticky jakýkoliv typ provozu:
 • větší obytné soubory
 • obce a města jako celek
 • sítě centrálního zásobování teplem
 • výrobní areály s převahou technologických spotřeb energií
 • administrativní budovy a areály.

Kontaktní osoba

Ing. Petr Mydlil