Energetická resilience obcí

Registrační číslo: 122D222007134
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Zahájení: 14.06. 2017
Ukončení: 14.06. 2017

V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy.

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od provozní ekonomiky po zajištění financování s využitím dotací a pomocí nástroje EPC, tedy financování energetických investic z úspor.

Seminář byl součástí EUSEW Energy Days 2017. Sborník z akce je ke stažení zde.