Energetický audit

Nabídka služby

Zpracováváme energetické audity podle vyhlášky č. 140/2021 Sb., které jsou pro řadu subjektů ze zákona povinné.

Nabízíme vyšší úroveň této služby, aby i povinný audit mohl sloužit jako podklad pro rozhodování o úsporách energií.

Proto se zaměřujeme zejména na často opomíjené oblasti:

  • řešení technologické spotřeby (výrobní procesy – pivovary, cementárny, výroba stavebních materiálů, potravinářské závody, sušárny apod.),
  • systém měření a regulace v sítích centrálního zásobování teplem,
  • návrh a optimalizace nového zdroje tepla,
  • posouzení vhodnosti kogenerace (popř. mikrokogenerace),
  • posouzení přínosů přechodu na jiné palivo (zejména biomasu),
  • ​hledání alternativních řešení pro budoucí rozvoj (moderní technologie, které zatím nejsou na trhu, ale mohou v budoucnosti přinést zajímavé výsledky).

Kontaktní osoba

Ing. Petr Mydlil