Energetický audit

Nabídka služby

Zpracováváme energetické audity podle vyhlášky č. 140/2021 Sb., které jsou pro řadu subjektů ze zákona povinné. Nabízíme vyšší úroveň této služby, aby i povinný audit mohl sloužit jako podklad pro rozhodování o úsporách energií.

Proto se zaměřujeme zejména na často opomíjené oblasti:

  • Řešení technologické spotřeby (výrobní procesy – pivovary, cementárny, výroba stavebních materiálů, potravinářské závody, sušárny apod.)
  • Systém měření a regulace v sítích centrálního zásobování teplem
  • Návrh a optimalizace nového zdroje tepla
  • Posouzení vhodnosti kogenerace (popř. mikrokogenerace)
  • Posouzení přínosů přechodu na jiné palivo (zejména biomasu)
  • ​Hledání alternativních řešení pro budoucí rozvoj (moderní technologie, které zatím nejsou na trhu, ale mohou v budoucnosti přinést zajímavé výsledky).

Kontaktní osoba

Ing. Petr Mydlil