Energy Efficiency Network – Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti

Registrační číslo: 17.9045.0-002.89
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel: Ing. Jan Špale
Zahájení: 01.09. 2020
Ukončení: 31.03. 2023
Partneři: APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci přispívají k chodu své sítě a díky členství získávají služby energetických poradců, kteří navrhují a připravují projekty úspor energie a opatření pro navýšení energetické účinnosti.

Po celém Německu vzniklo k roku 2020 téměř 300 takovýchto sítí, v jejichž rámci se rozběhlo násobně více projektů energetických úspor, které celkem snížily emise CO2 o více než pět milionů tun. Do konce roku 2022 by měla v České republice vzniknout demonstrační Síť energetické efektivity, která prokáže své výhody oproti individuálnímu řešení projektů energetických úspor.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: https://energy-efficiency-network.cz/.