Experimentujeme s recyklovanými materiály na koupališti v Třešti

Aktualita, 20.09.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s firmami Sedum Top Solution s.r.o. a GreenVille service s.r.o. umístilo experimentální zelenou střechu na budovu pokladny přírodního koupaliště Malvíny ve městě Třešť na Vysočině. Cílem je posouzení vlivu příměsí pyrolyzovaného čistírenského kalu a cihelné drti v substrátu.

Výzkumníci z týmu Městské ekohydrologie ČVUT UCEEB při realizaci projektu Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst (REVOZIM) vyvinuli a dlouhodobě testují střešní substrát obsahující recyklovanou cihelnou drť a pyrolyzovaný čistírenský kal.

Experimentální zelená střecha obsahující tento substrát byla umístěna na stávající PVC hydroizolaci budovy pokladny koupaliště Malvíny, která již byla s tímto záměrem konstruována. Plocha byla rozdělena na čtyři části. Na dvou z nich byl použit standardní komerčně dostupný substrát Optigreen, zatímco na zbylých dvou experimentální substráty V2-5 a V2-8 s podílem recyklovaných materiálů, kde již po dvou měsících od spuštění pokusu rostla znatelně zelenější vegetace.

V rámci své diplomové práce se na výzkumu, zahrnujícím experimentální střechu v Třešti, podílel pod vedením Michala Sněhoty z ČVUT UCEEB a Fakulty stavební i její student Marek Petreje, který obdržel Cenu profesora Bechyně pro nejlepší diplomovou práci roku 2021 v kategorii Vodohospodářské a ekologické inženýrství.