Exteriérový zastiňovací systém s integrovanými funkcemi pro střešní okna

Registrační číslo: TP01010066-01
Poskytovatel: TA ČR - Program GAMA 2
Řešitel: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 30.11. 2021

Cílem je ověření fyzické proveditelnosti a funkčnosti systému exteriérového zastiňovacího systému pro střešní okna podle uděleného Evropského patentu EP3749824 (ČVUT, Tywoniak). Exteriérový zastiňovací systém podle patentu zahrnuje rám umístěný z vnější strany střešního okna se soustavou nastavitelných zastiňovacích lamel, přičemž rám nese vodicí prvky pro vymezení polohy lamel a jejich pohyb. Mezi lamelami a zasklívací jednotkou střešního okna je vzduchová mezera, která je opatřena průduchy pro odvětrávání a ventilátorky. Na zastiňovacích lamelách, případně i na okrajích rámu jsou fotovoltaické články, na rámu Peltierův článek, a dále jsou v celé soustavě čidla klimatických veličin, přičemž tyto prvky jsou propojené s centrální jednotkou. Ta obsahuje napájecí jednotku s akumulátorem a elektronickou řídicí jednotku pro ukládání a/nebo řízení využití vyrobené elektrické energie (smart harvesting) a dále pro komunikaci s nadřazeným systémem řízení provozu budovy.