FINERPOL – Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov

Registrační číslo: PGI01361
Poskytovatel: EU EFRR – program Interreg Europe
Řešitel: Karolina Tomešová, MSc.
Zahájení: 01.04. 2016
Ukončení: 30.09. 2022
Partneři: Extremadura Energy Agency (koordinátor), Extremadura Regional Government, Autonomous Province of Trento, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, City of Prague, Plymouth City Council

  • UCEEB a Hlavní město Praha jsou společně partnery evropského projektu Interreg Europe FINERPOL.
  • Cílem je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politiky zaměřených na vytváření finančních nástrojů, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí pro energetické investice do budov.
  • Na základě analýz cca 100 příkladů dobré praxe a nástrojů pro financování v sedmi regionech, více než 300 setkání partnerů a zainteresovaných stran na meziregionálních akcích uskutečněných za účelem předání zkušeností bude vytvořen Akční plán. Plán bude obsahovat vylepšené definice finančních nástrojů a jejich implementace bude v následujících dvou letech projektu monitorována a hodnocena.
  • Koordinátorem čtyřletého projektu je španělská společnost Extremadura Energy Agency.
  • V projektu jsou zapojeny další agentury a řídící orgány z Velké Británie, Řecka, Itálie a Portugalska.

    Web: www.interregeurope.eu/finerpol/