Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy

Registrační číslo: FV10685
Poskytovatel: MPO ČR – Program TRIO
Řešitel: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zahájení: 01.09. 2016
Ukončení: 30.09. 2020
Partneři: RD Rýmařov s.r.o., ŽPSV a.s.

Hlavním cílem projektu je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace pomocí pokročilých výrobních technologií. Nosný konstrukční systém z vysokohodnotného betonu se bude vyznačovat vysokou únosností, dlouhou životností, požární odolností, výhodnými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Konstrukce na bázi dřeva zajistí nízkou uhlíkovou stopu výroby, nižší hmotnost a vynikající tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy. Klíčovým problémem, který projekt řeší, je vývoj a optimalizace obou materiálově–konstrukčních principů a jejich návazností.
Pro splnění hlavního cíle budou sestavena optimalizační kritéria environmentálních dopadů, energetické náročnosti a ekonomické efektivity a nastaveny cílové parametry prvků. Bude vyvinut nosný systém z vysokopevnostního betonu a nenosné konstrukce na bázi dřeva, vyrobeny funkční vzorky prvků systému, jejichž funkčnost bude experimentálně ověřena po částech na specializovaných přístrojích UCEEB ČVUT, a zároveň jako celek na full-scale experimentálním objektu (objekt bude umístěn na experimentálním pozemku UCEEB ČVUT v Buštěhradě). Budou koncepčně navrženy modulární energetické systémy umožňující rychlou instalaci různých zdrojů energie včetně využití solární energie. Budou navrženy efektivní a rychlé výrobní technologie pro jednotlivé elementy i celou stavbu a na závěr budou na základě odladění funkčních vzorků vyrobeny prototypy hlavních elementů systému. Výstupy projektu budou odborné veřejnosti prezentovány formou odborných publikací a závěrečného workshopu. Výsledný produkt bude zařazen do portfolia firmy RD Rýmařov, která ho bude dodávat developerům bytových domů v ČR i v zahraničí, zejména v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Švýcarsku, tedy na trzích, kde již má obchodní zastoupení a pozice na trhu.