Hodnocení energetických systémů v budovách

Registrační číslo: 122D22200 8105
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 26.09. 2018
Ukončení: 26.09. 2018

Využívání pokročilých energetických zdrojů a systémů v budovách s sebou přináší i rostoucí nároky na správné výpočtové vyhodnocení jejich přínosů ke snížení spotřeby energií v rámci ekonomické analýzy ve fázi projektu nebo pro úřední energetické hodnocení (průkaz energetické náročnosti budovy). Zvláště obnovitelné zdroje energie, jejichž výkon je výrazně proměnlivý během roku a závisí jak na klimatických podmínkách, tak na provozních podmínkách budovy, vyžadují specifický přístup k energetickému hodnocení. Zjednodušené normové přístupy mohou vést k velice zavádějícím výpočtům energetických ukazatelů, a tím ke špatně vyhodnoceným provozním nákladům a chybným rozhodnutím na straně investorů do technologií. Seminář ukáže podrobněji problematiku hodnocení energetických systémů se solárními termickými kolektory, tepelnými čerpadly a fotovoltaickými systémy na konkrétních příkladech. Představí také výpočtové nástroje a metody, které výpočtové hodnocení energetických systémů dostávají na úroveň reálných výsledků.