Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst – Metodika práce s indikátory

Registrační číslo: N/A
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Řešitel: Ing. arch. Martina Sýkorová
Zahájení: 01.09. 2017
Ukončení: 31.08. 2018
Partneři: Česká rada pro šetrné budovy

Města, která chtějí naplňovat koncept inteligentního města – Smart City, mají v dnešní době minimální nebo žádné nástroje na hodnocení, jak jsou v tomto směru daleko. Z tohoto důvodu vzniká v rámci částečně výzkumného projektu metodika hodnocení udržitelnosti inteligentních měst. Metodikou bude možné hodnotit jak udržitelnost, tak inovativnost a technologický rozvoj města či obce. Důležitým aspektem je zohlednění dopadů na místní obyvatele, a to tak, aby technologický rozvoj neměl negativní dopad na jejich kvalitu života. Nebude samozřejmě chybět ani hodnocení kvality života v budovách s důrazem na oblast subjektivní životní pohody – wellbeing.

Metodika bude testována ve třech různě velkých municipalitách – Praha 3, Kladno a Pacov. Obsahem metodiky bude popis základních principů koncepce Smart City, včetně určení cílů i vysvětlení jejich tvorby, a především hodnotící sada ukazatelů – indikátorů – pro obec či město. Bude možné hodnotit město jako celek i jeho jednotlivé projekty. Metodika bude veřejně dostupná municipalitám koncem roku 2018.