Hydronics 4.0

Registrační číslo: TK01020024
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Jiří Dostál
Zahájení: 01.06. 2018
Ukončení: 31.05. 2021
Partneři: Honeywell, spol s r.o.

Cílem projektu je plnění evropských a českých energetických závazků na zvyšování účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Budovy jsou největším spotřebitelem energie (40%) a výrazným tvůrcem CO2 (36%). Projekt Hydronics 4.0 se zaměřuje na vývoj nové generace řízení distribuce a dodávky tepla do budov s potenciálem významné úspory instalačního materiálu, času, práce a především úspoře až v 40% provozních nákladů. Systém navržené vodní otopné sítě tvoří inovativní, interakce minimalizující, řídicí prvky a využítí nestandartních síťových topologií. Další přidaná hodnota je tvořena plochou komunikační strukturou a na ní realizovanými systémy spojité diagnostiky a optimální prediktivní regulace komfortu uvnitř budovy.