Ing. Aleš Vodička

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 753, +420 778 546 994
E-mail: ales.vodicka@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Aleš Vodička absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, magisterský obor Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika v roce 2015. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov pracuje od roku 2014 kde se zabývá komplexně vývojem elektroniky a podpůrných mechanických částí kolem nejen pro budovy od fáze myšlenky, prvotního vývoje přes realizaci prototypů až po závěrečné testování a přípravu pro sériovou výrobu. Kromě samotného vývoje má na starost chod elektro laboratoří, zajišťuje provoz 3D tiskového centra, podílí se na vedení projektů aj. Od roku 2018 pracuje kromě akademického prostředí už i v komerčním sektoru, kde se sám aktivně snaží dostat na trh technologie vyvinuté na ČVUT UCEEB.