Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D.

Telefon: +420 723 081 810
E-mail: Barbora.Hejtmankova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

V roce 2011 absolvovala Bára Hejtmánková obor Architektura a stavitelství se zaměřením na urbanismus na stavební fakultě ČVUT a navázala doktorským studiem na fakultě životního prostředí ČZU, kde se věnovala tématu Přírodní prvky a struktury v obrazech českých měst. Část doktorského studia strávila v Brazílii studiem moderního urbanismu na příkladu hlavního města Brasília založeného uprostřed pustiny daleko od civilizace. Po studiu pracovala v architektonickém ateliéru a jako HIP se zaměřovala na veřejnou výstavbu. Od roku 2022 je členem týmu Udržitelná výstavba na ČVUT UCEEB a věnuje se architektuře, veřejnému prostoru a zeleni ve městě. Jejím cílem jsou zelená živá města, kde si každý najde to své.