Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: lenka.maierova@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Architektka, expert v oblasti osvětlování, zejména vlivu světla na zrakový komfort a zdraví člověka. Řeší mezioborové projekty na poli světelné techniky, chronobiologie a architektury. Absolventka Fakulty architektury ČVUT (2004) a doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT (2015). Experimentální část doktorského studia probíhala na švýcarské univerzitě EPFL v Lausanne, se kterou dodnes spolupracuje. Od roku 2014 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, kde se mimo jiné vede Platformu pro zdravé osvětlování. Současně přednáší na Fakultě stavební ČVUT a Fakultě umění a architektury TUL. Je členem mezinárodní odborné společnosti Daylight Academy a Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE).